Logo
Biuro Projektów BAPS Piotr Szarejko
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30
tel. 602 664 597
 

Rodo


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26.04 2016 roku. BP BAPS Piotr Szarejko gromadzi i administruje danymi kontrahentów w następujący sposób:


1. Gromadzone i przetwarzane są dane niezbędne do realizacji umowy.

2. Odbiorcą danych są instytucje będące stronami w postępowaniu związanym z realizacją umowy.

3. Dane przechowywane są przez okres trwania umowy oraz okres 5 lat po jej zakończeniu niektóre do dziesięciu lat o ile wymagają tego uwarunkowania prawne.

4.
Każdemu z kontrahentów przysługuje prawo do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

5. Każdemu z kontrahentów przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Kontrahenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymaganiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.