Logo
Biuro Projektów BAPS Piotr Szarejko
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30
tel. 602 664 597
 

Zakres oferowanych usług


Oferujemy wykonanie:


  • ekspertyz i orzeczeń dotyczących stanu technicznego obiektu oraz prowadzenia procedur naprawczych,
  • prac przedprojektowych, rozeznanie możliwości oraz uwarunkowań realizacji inwestycji,
  • wykonanie kompleksowego opracowania projektów budowlanych niezbędnych, projektów technicznych, specyfikacji technicznych, opracowań kosztorysowych,
  • pełnienie nadzoru autorskiego oraz w razie potrzeby nadzoru inwestorskiego.